วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สร้างแม่แบบสำเร็จรูปสำหรับส่งอีเมล

การสร้างแม่แบบสำเร็จรูปสำหรับส่งอีเมล หรือ Template สำหรับส่งอีเมลของ @yru.ac.th หรือ @gmail.com ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้งานอีเมล ที่ส่งอีเมลเป็นประจำ และต้องการส่งในรูปแบบเดียวกัน เช่น อีเมลแจ้งเตื่อนเรื่องต่างๆ เป็นต้น โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเขียนเรื่องเดิมซ้ำๆ การสร้างแม่แบบสามารถทำได้ดังนี้
1. สร้างข้อความใหม่ขึ้นมาวันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การทำปุ่มสลับเลขไทยใน Microsoft Word

ให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมที่  http://www.yru.ac.th/file/NumThai.rar
จากนั้นทำการแตกไฟล์ และติดตั้ง
หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทำการเปิดโปรแกรม MS-Word ขึ้นมา