วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สร้างแม่แบบสำเร็จรูปสำหรับส่งอีเมล

การสร้างแม่แบบสำเร็จรูปสำหรับส่งอีเมล หรือ Template สำหรับส่งอีเมลของ @yru.ac.th หรือ @gmail.com ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้งานอีเมล ที่ส่งอีเมลเป็นประจำ และต้องการส่งในรูปแบบเดียวกัน เช่น อีเมลแจ้งเตื่อนเรื่องต่างๆ เป็นต้น โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเขียนเรื่องเดิมซ้ำๆ การสร้างแม่แบบสามารถทำได้ดังนี้
1. สร้างข้อความใหม่ขึ้นมา2. ร่างข้อความที่ต้องการ


3. เมือร่างอีเมลที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ ปุ่มลูกษรดังภาพข้างล่าง(1) จากนั้นคลิกเลือก การตอบกลับสำเร็จรูป (2) และคลิกเลือก การตอบกลับสำเร็จรูปใหม่ (3)


จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้ตั้งชื่อแม่แบบดังภาพ ให้กด OK เพื่อบันทึก


เสร็จสิ้นการสร้างแม่แบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น