วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ใช้งานแม่แบบสำเร็จรูปสำหรับส่งอีเมล

ต่อเนื่องจาก http://km.yru.ac.th/2016/10/blog-post.html ซึ่งเป็นการสร้างแม่แบบสำเร็จรูปสำหรับส่งอีเมล โดยในที่นี้กล่าวถึงเรื่องใช้งานแม่แบบสำเร็จรูปสำหรับส่งอีเมล ซึ่งหลักจากที่ได้ทำการสร้างแม่แบบสำเร็จรูป ก็จะเป็นขั้นตอนการใช้งานแม่แบบสำเร็จรูป โดยการใช้งานมีขึ้นตอนดังนี้

1. สร้างข้อความใหม่ขึ้นมา

2. ให้คลิกที่ ปุ่มลูกษรดังภาพข้างล่าง(1) จากนั้นคลิกเลือก การตอบกลับสำเร็จรูป (2) และคลิกเลือกหัวข้อของแม่แบบสำเร็จรูปที่ต้องการภายใต้แท็บ แทรก ดังรูปข้างล่าง3. เมือทำการคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการแล้ว จะปรากฏข้อความตามรูปแบบที่ต้องการในช้อง ชื่อเรื่อง และรายละเอียดดังรูปข้างล่าง(ข้อความตามที่ร่างไวใน http://km.yru.ac.th/2016/10/blog-post.html#more)

จากนั้นผู้ใช้งานแค่เพิ่มที่อยู่อีเมลที่ต้องการส่ง และปรับข้อความตามต้องการ โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องพิมพ์เนื้อหาของอีเมลซ้ำๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น