วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประกาศผลหัวข้อที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานการจัดเวที KM YRU Forum 2019 ประจำปีงบประมาณ 2563


Download ประกาศผลผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 ประเด็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น