วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ที่คนไทยและชาว มรย. ทุกคนต้องรับรู้ร่วมกัน

การอบรมหลักสูตรนักบริหารงบประมาณชั้นสูง (นงส.รุ่น 4) ซื่งเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงกรเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้พัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะดานการบริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งการได้สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการด้านงบประมาณ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำพาองค์กรที่ผู้บริหารรับผิดชอบไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพ สร้างผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบถึงประชาชนคนได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะ 20 ปีข้างหน้า ตามวิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย ระยะ 20 ปี ไปสู่ Thailand 4.0 ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
    สำหรับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา เป็นประเด็น เรื่อง "วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย" โดย ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=index) ซึ่งเห็นว่าสไลด์ประกอบการบรรยายเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า รวมทั้งวิธีการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับส่วนราชการโดยตรง และมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทั้งระดับคณะหรือเทียบเท่า และระดับหลักสูตร เนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาประเทศในอนาคต ต้องใช้กำลังคนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะประเด็นการสร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กรและของบุคลากร ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการจัดทำ "แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560-2569" หรือการปรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เรียกว่า Reprofiling ที่มหาวิทยาลัยฯ กำลังขับเคลื่อนในขณะนี้

      ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และศึกษาเพิ่มเติมจากลิงก์นี้ครับ

1 ความคิดเห็น:

  1. เว็บเกมทำเงินที่เหมาะกับทุกเพศ เล่นง่าย ได้เงินจริง เข้าเล่นเลยที่ megagame slot เว็บเกมเดิมพันที่ดีที่สุด ทำเงินได้เยี่ยมมากในปี 2566 สล็อตแตกต้อนรับปีใหม่ทุกเกมอย่างแน่นอน เปิดใจมาเล่นได้เลยสนุกทุกเกม จัดเต็มเกมมาให้เลือกเล่นอย่างไม่จำกัดมากกว่า 100 เกม มาพร้อมโปรโมชั่นเด็ด ๆ ที่พร้อมเสิร์ฟอีกเพียบกว่า 10 โปร รับแบบไม่อั้นตลอดที่เป็นสมาชิกได้เลย

    ตอบลบ