วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

มาตรการส่งเสริมการรับรู้การประเมิน ITA63: สำหรับบุคลากรภายใน


https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/51440295ce08cb17013cb51aad25ade5.pdf
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment: ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงาน ป.ป.ช. มีองค์ประกอบในการประเมินคะแนนจากการรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผล 3 ส่วน ได้แก่
 
       (1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency: IIT) 
สำหรับมาตรการในการสร้างการรับรู้ของบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายละเอียด ข้อมูลสร้างการรับรู้ภายในให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้แก่บุคลการรับรู้ รับทราบ และทำความใจร่วมกัน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไปสู่องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency: EIT) 


(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency: OIT)

สำหรับประเด็นการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี้


2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ1/25/2565 09:01:00 ก่อนเที่ยง

    New Gioco Digale to be Launched in 2021 - StillCasino
    The new Digale Digale クイーンカジノ casino will soon be making waves in the online gioco digitale gaming world. The online casino is set to 퍼스트 카지노 offer players up to £1000 in

    ตอบลบ
  2. ไทย สล็อต เกมสล็อต ออนไลน์ ได้เงินจริง สล็อตเว็บไซต์ตรง ไทย สล็อต pg slot ไม่ผ่านเอเย่นต์ เป็นเว็บไซต์ สล็อตออนไลน์ ที่คุณจะเข้ามากำลังได้รับความนิยมเยอะแค่ไหนก็ได้

    ตอบลบ