วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบนโยบายการบริหารและดำเนินงาน ITA ปี 2561


    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  รักษาราชการชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนมุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เป๋็นองค์กรวัฒนธรรมแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส โดยยึดหลักในการบริหารงานและการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparencty Assessment: ITA) ซึ่งเป็นกรอบการประเมินหน่วยงานภาครัฐ ตาม โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินการประเมินโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ที่กำหนดให้หน่วยงานราชการเข้ารับประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง ได้คะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA เท่ากับ 76.18  ซึ่งเป็นผลจากทุกหน่วยงานภายใน ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้ดำเนินการบริหารและปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางที่กำหนดไว้ในกรอบการประเมิน ITA
    สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยังคงกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการบริหาร การปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
โดยได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติไว้อย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์หลักของทุกหน่วยงาน ให้ลิงก์มายังข้อมูลการดำเนินงานด้าน ITA ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการโดยสำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี   

1 ความคิดเห็น:

  1. เกมสล็อต xo slot ทางเข้า เนื่องจากเป็นแอพยอดนิยมสูงสุด มีระบบระเบียบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล ที่มีการใช้กันอย่างล้นหลามทั้งโลก pg slot ผู้รับบริการเยอะมาก

    ตอบลบ