วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรผลงานที่ได้รับรางวัลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2020)


วันนี้ (14 ก.ย 64) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการประกวดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 (KM YRU Forum 2020) ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM) ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563 (KM YRU Forum 2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย การจัดการความรู้ เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องมีการรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อการเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนามุ่งสู่องค์กรคุณภาพและการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
        ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563 (KM YRU Forum 2020) มีผลงานเข้าร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าร่วมประกวดในแต่ละประเด็น รวมทั้งสิ้น 44 หัวข้อ ดังนี้
        ประเด็นที่ 1  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีจำนวนผลงาน  13 หัวข้อ 
        ประเด็นที่ 2  การบริหารจัดการด้านการวิจัย มีจำนวนผลงาน  5 หัวข้อ
        ประเด็นที่ 3  การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ มีจำนวนผลงาน  11 หัวข้อ
        
ประเด็นที่ 4  การบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 มีจำนวนผลงาน  15 หัวข้อ

ผลงานที่ได้รับรางวัลแยกตามประเด็น ดังนี้
    

วิดีโอการนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2020)

1 ความคิดเห็น:

  1. สล็อต ทางเข้าเล่นที่ดี เว็บออนไลน์ วอเลท เกม pg slot ออนไลน์ยอดฮิตมากที่สุดในขณะนี้ เว็บ pg มาพร้อมเกมส์ออนไลน์ PG SLOT เกมที่มีให้เลือกเล่นมากกว่า 100 เกมให้เลือกเล่น

    ตอบลบ