วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

-ร่าง- ประกาศ กสทช เรื่อง แผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ

-ร่าง- ประกาศ กสทช เรื่อง แผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบhttps://drive.google.com/open?id=0B7F6IKhPcbsidnRnLVRDSkdZMUpZc1d1SnZLUmtXWVV2ZDhR


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น