วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การจัดการความรู้ การเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Blogger ในการเป็นเวที และเปลี่ยนเรียนรู้
  • ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำการใช้งาน WebBlogger มาเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  • แชร์การนำ Google for Apps มาใช้งานในองค์กร
ภาพ ดร.ศิริชัย กำลังแบ่งปันความรู้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น